Стаття 7. Домінантність інтересів клієнтів
(1) У межах дотримання принципу законності адвокат
зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги
інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами
колег, партнерів, співробітників, інтересами законних
представників клієнтів, або їх опікунів, піклувальників та інших
осіб, а також будь-якими іншими міркуваннями.
(2) Адвокат повинен поважати свободу вибору клієнтом адвоката
і ні до прийняття доручення, ні в процесі його виконання не
вчиняти перешкод до реалізації цієї свободи.
Стаття 8. Неприпустимість представництва клієнтів з
суперечливими інтересами
Адвокат не може представляти одночасно двох або більше
клієнтів, інтереси котрих є взаємно суперечливими, або з високим
ступенем вірогідності можуть стати суперечливими.

(285)

#

Декабрь 24, 2013