У ЗУ «Про адвокатуру» у ст.13 вказано, що «для визначення професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів утворюються строком на три роки КДКА.Форм. КДКА та організаційне забезпечення їх діяльності покладається на Раду Міністрів АРК, обласні та Київську і Севастопольську міські Ради народних депутатів».

КДКА створюються в АРК, областях, м.К. та С.Положення про КДКА та ВККА від 5.05.1993р. Основним завданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії є визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та  вирішення  питань  про  дисциплінарну відповідальність адвокатів. У  своїй діяльності  кваліфікаційно-дисциплінарна  комісія керується

Конституцією    ,актами  законодавства  України,  актами  Вищої   кваліфікаційної   комісії  адвокатури,  прийнятими  в  межах  її  компетенції,  а  також  цим Положенням.

КДКА діє  в складі двох палат — атестаційної та дисциплінарної.

КДКА очолює  голова,   який обирається   більшістю  голосів  від  загальної  кількості  членів комісії таємним голосуванням  на  альтернативній  основі  з  числа членів палат на першому засіданні комісії,  що має бути скликане у 15-денний  строк  з  часу сформування. Заступниками голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  за посадою є голови палат комісії.

Голова комісії  і  голови  палат не можуть обіймати ці посади
більше ніж два строки підряд.

(387)

Декабрь 24, 2013