Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:

1) розглядає скарги:

на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій  адвокатури або їх палат про:

відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів;

відмову у  видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

анулювання рішення атестаційної палати про  видачу  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

накладення на адвоката дисциплінарного стягнення;

припинення адвокатської  діяльності  та  анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій  адвокатури,  їх палат   або   членів   палат,   вчинені   з   порушенням   чинного законодавства;

2) розробляє  і  затверджує  програми  і  порядок   складання кваліфікаційних  іспитів  особами,  які  виявили  намір  займатися адвокатською діяльністю,  порядок видачі та  анулювання  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

3) здійснює          контроль          за          діяльністю КДКА,    аналізує практику   застосування  ними  ЗУ  «Про  адвокатуру», Положення  про  КДКА, актів,   прийнятих   ВККА, розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи цих комісій;

4) схвалює Правила адвокатської етики;

5) встановлює  порядок  здійснення  контролю  за  додержанням адвокатами зобов’язань, що випливають із Присяги адвоката України, актів  законодавства України,  Правил адвокатської етики,  порядок організації та проведення  перевірок,  передбачених  пунктом  18-1 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;

6) затверджує  Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, складає, веде і систематично оприлюднює цей Реєстр;

7) затверджує зразок ордера,  що  використовується  адвокатом для  підтвердження  своїх повноважень з представництва або захисту клієнта;

(314)

Pages: 1 2

Декабрь 24, 2013