Ст.6 ЗУ «Про адвокатуру» встановлює перелік прав адвоката:

1)представляти і захищати права та інтереси гр-н і юрид.осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відп. завдань;

2)збирати відомості про факти,які можуть бути використані як докази в цив., госп., крим. справах і справах про адміністративні правопорушення;

3)запитувати і отримувати документи або їхні копії від юрид. осіб;

4) отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спец. знань;

5)застосовувати науково-техн. засоби;

6)доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та одержувати від них вмотивовані відповіді на ці клопотання;

7)бути присутнім при розгляді свооїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг.

Ст.7 ЗУ встановлює обов’язки:

При   здійсненні   своїх   професійних   обов’язків   адвокат зобов’язаний неухильно додержувати  вимог  чинного  законодавства, використовувати  всі  передбачені  законом  засоби  захисту прав і законних інтересів громадян та  юридичних  осіб  і  не  має  права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв  доручення,  та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого,підсудного.

Адвокат   не   має   права  прийняти  доручення  про  подання юридичної допомоги у випадках,  коли він у даній справі подає  або раніше подавав юридичну допомогу особам,  інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий,  особа,  що провадила дізнання,  прокурор, суддя,   секретар   судового   засідання,   експерт,   спеціаліст, представник потерпілого,  цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, понятий, у випадках, коли він є родичем особи, яка провадить дізнання,  слідчого,  прокурора, будь-кого із складу суду,  потерпілого, цивільного позивача, а також в інших випадках,
передбачених   статтею   61   Кримінально-процесуального   кодексу
України.

(500)

# #

Декабрь 24, 2013